کرسی آزاد اندیشی با عنوان مطالب و محتوای آموزش زبان انگلیسی: کالای ایرانی یا خارجی

کرسی آزاد اندیشی با عنوان مطالب و محتوای آموزش زبان انگلیسی: کالای ایرانی یا خارجی


کرسی آزاد اندیشی با عنوان مطالب و محتوای آموزش زبان انگلیسی: کالای ایرانی یا خارجی در روز سه شنبه 28 فروردین ساعت 12 در محل خانه فرهنگ برگزار گردید.