چاپ مقاله

چاپ مقاله


مقاله مستخرج از پایان نامه خانم طالب زاده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی با راهنمایی دکتر الهی شیروان و مشاوره دکتر خواجوی با عنوان Dynamics and mechanism of foreign language enjoyment contagion  در مجله معتبر Innovation in Language Learning and Teaching  به چاپ رسید.

لینک دانلود و مشاهده مقاله