دکتر نادر نخودچی به سمت مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه بجنورد منصوب شدند.

دکتر نادر نخودچی به سمت مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه بجنورد منصوب شدند.


در حکمی از سوی دکتر احمد محقر ریاست محترم دانشگاه بجنورد، دکتر نادر نخودچی عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی (بیومکانیک ورزشی)، از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به مدت ۲ سال به سمت مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه منصوب شدند. لازم به ذکر است پیش از این دکتر محمد شبانی طی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲، دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵، و دکتر میثاق حسینی کشتان طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ این مسئولیت را بر عهده داشتند.