دومین گردهمایی اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه زبان انگلیسی

دومین گردهمایی اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه زبان انگلیسی


دومین گردهمایی اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه زبان انگلیسی و تقدیر از فعالان دانشجویی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم انسانی سرکار خانم دکتر زهرا عامری در تاریخ سه شنبه 8 اسفند ساعت 12 در محل خانه فرهنگ برگزار گردید.