حضور پروفسور پاتریس فاردلون در جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ورزشی به صورت ویدئو کنفرانس در سمت استاد راهنما و استاد مشاور

حضور پروفسور پاتریس فاردلون در جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ورزشی به صورت ویدئو کنفرانس در سمت استاد راهنما و استاد مشاور


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم انسانی، جلسات دفاع سرکار خانم سعیده محمدزاده فاروجی با موضوع " مقایسه چگالی استخوانی مهره های کمری بین دختران قایقران تیم ملی و همتایان غیر ورزشکار" و سرکار خانم سیده شکوه موسوی محب سراج با موضوع " مطالعه تراکم و محتوی مواد معدنی ناحیه ران در زنان قایقران حرفه ای" از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ورزش گرایش فیزیولوژی محض در مورخ 1399/11/04 با حضور آقایان دکتر محمد شبانی مدیر گروه محترم علوم ورزشی با سمت استاد راهنما، پروفسور پاتریس فاردلون به ترتیب با سمت استاد مشاور و استاد راهنما، دکتر نادر نخودچی با سمت استاد مشاور سر کار خانم موسوی، دکتر مهدی حسین زاده با سمت داور اول، سر کار خانم دکتر مهتا سردرودیان با سمت داور دوم و جناب آقای دکتر میثاق حسینی کشتان با سمت نماینده تحصیلات تکمیلی برگزار شد لازم به ذکر است که جناب آقای پروفسور پاتریس فاردلون از اساتید برجسته دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه و از پژوهشگران برتر دنیا در زمینه پوکی استخوان می باشند که به صورت ویدیو کنفرانس در این جلسه حضور داشتند.