جلسه گروه آموزشی زبان های خارجی با حضور اساتید مدعو

جلسه گروه آموزشی زبان های خارجی با حضور اساتید مدعو


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم انسانی، جلسه گروه آموزشی زبان های خارجی با حضور اساتید مدعو، جهت بررسی مشکلات مربوط به آموزش مجازی و برطرف کردن این مشکلات و همچنین همفکری جهت پیشبرد موثر گروه در ترم آتی با حضور مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر رباط جزی و معاون محترم دانشکده جناب آقای دکتر الیاس پور در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.