تجلیل از اساتید برتر دانشکده علوم انسانی

تجلیل از اساتید برتر دانشکده علوم انسانی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم انسانی، جلسه تقدیر و تشکر از اساتید برتر آموزشی دانشکده علوم انسانی در سال 1399 با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر محمد ریحانی، معاون محترم دانشکده جناب آقای دکتر بهنام الیاسپور و سرپرست محترم مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر ابراهیم محمدی رازی، مورخ 1400/03/08 در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار شد. 

اساتید برتر: آقای دکتر محمد علی رباط جزی و آقای دکتر احسان گل پرور از گروه آموزشی زبان های خارجی، آقای دکتر حسین اسکندری و آقای دکتر احمد حیدرنیا از گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی، سرکار خانم خلیدا صیامی ایدلاک از گروه آموزشی زبان روسی، آقای دکتر محمد شیخ زاده از گروه آموزشی مدیریت بازرگانی و آقای دکتر نادر نخودچی از گروه آموزشی علوم ورزشی.