برگزاری کلاس های زبان فرانسه در گروه زبان های خارجی

برگزاری کلاس های زبان فرانسه در گروه زبان های خارجی


برگزاری کلاس های زبان فرانسه در گروه زبان های خارجی 
این کلاس ها از اول مهر ماه و با همکاری اقای دکتر محمد شبانی، عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، و گروه زبان های خارجی برای دانشجویان برگزار می گردد. همچنین هزینه حاصل از ثبت نام به صورت کامل به حساب موسسه خیریه باران واریز گردید.