برگزاری کارگاه و نمایشگاه آموزش دو زبانگی (مبتنی بر تقویت هوش هیجانی کودکان)

برگزاری کارگاه و نمایشگاه آموزش دو زبانگی (مبتنی بر تقویت هوش هیجانی کودکان)


با شروع سال جدید تحصیلی، گروه آموزش زبان های خارجی دانشگاه با توجه به نیازهای موجود در حیطه ی دو زبانگی، تصمیم به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی نموده است که از اوایل مهر ماه سال تحصیلی 97-1396 آغاز گردیده و تا هفته ی پایانی ترم مورخ 03/10/1396 ادامه داشته است. این کارگاه که با استقبال خوب دانشجویان و برخی از اساتید دانشگاه و موسسات آزاد آموزش زبان های خارجی روبرو گردید، نتایج پرباری را برای همه ی شرکت کنندگان به همراه داشته است. 

برگزارکننده: گروه آموزش زبان های خارجی(دکتر مجید الهی شیروان)

لینک دریافت تصاویر

لینک دریافت فایل کامل گزارش کارگاه و نمایشگاه