برگزاری نخستین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی در دانشگاه بجنورد

برگزاری نخستین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی در دانشگاه بجنورد


نخستین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه تدوین مطالب آموزشی در دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

مجید الهی شیروان، دبیر این همایش در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، اشاره داشت که این کنفرانس طی روزهای نوزدهم و بیستم اردیبهشت ماه برگزار گردیده است.

وی افزود: تاکنون هیچ کنفرانسی در زمینه تدوین و تهیه محتوای زبان انگلیسی در کشور برگزار نشده است و این امر می تواند گامی موثر در این حوزه باشد.

الهی با اشاره به اینکه چهار استاد در این همایش سخنرانی داشته اند، ادامه داد: دکتر عنانی از دانشگاه شهید بهشتی، پروفسور قنسولی از دانشگاه فردوسی، دکتر بابایی از دانشگاه خوارزمی و دکتر عالمی از دانشگاه تهران از سخنران های این همایش بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت کنفرانس