برگزاری مجدد نمایشگاه کارگاه آموزش دو زبانگی

برگزاری مجدد نمایشگاه کارگاه آموزش دو زبانگی


گروه زبانهای خارجی درنیمسال تحصیلی 97-1396 دوره های آموزش دوزبانگی (فارسی-انگلیسی) مبتنی برمهارتهای سواد هیجانی باعنوان Emotional Bi-literacy Program  با مدیریت دکتر الهی شیروان برگزار نمود و درپایان دوره نمایشگاهی جهت معرفی مطالب درسی و آموزشی این دوره به اعضاء هیات علمی ودانشجویان برگزار نمود. (جهت دریافت گزارش کامل نمایشگاه  کلیک کنید)

با توجه به استقبال دانشجویان و اساتید گرامی به صورت مجدد این نمایشگاه  درمورخه دوشنبه 14/12/1396در محل دانشکده علوم انسانی اتاق 205برگزار گردید.