برگزاری دوره آمادگی مهارت صحبت کردن در امتحان IELTS ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بجنورد

برگزاری دوره آمادگی مهارت صحبت کردن در امتحان IELTS ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بجنورد


 

نام دوره: آمادگی مهارت صحبت کردن در امتحان IELTS ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بجنورد

مدرس: مجید الهی شیروان

مدت دوره: هشت جلسه

شهریه: رایگان

کتاب:Crack IELTS for SPEAKING 2

محل برگزاری : دانشکده علوم انسانی. اتاق 108

تاریخ شروع: 13 اسفند 1396

زمان دوره: یکشنبه ها ساعت 15:30 الی 17