برگزاری جلسات هفتگی گروه زبان های خارجی با مدیریت دکتر الهی شیروان

برگزاری جلسات هفتگی گروه زبان های خارجی با مدیریت دکتر الهی شیروان


جلسات هفتگی گروه زبان های خارجی با مدیریت دکتر الهی شیروان‌ در نیم سال اول تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ در روز های یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲ تا ۱۳ برگزار گردید.

لینک دریافت فایل گزارش تصویری