برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری، رشته آموزش زبان انگلیسی

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری، رشته آموزش زبان انگلیسی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم انسانی، آزمون جامع دانشجویان دکتری، رشته ی آموزش زبان انگلیسی در چهار ماده کتبی و یک ماده شفاهی در مورخ های 24 و 25 خرداد ماه 1400 برگزار گردید. شایان ذکر است در برگزاری آزمون تمامی اعضای هیئت علمی گروه همراه با مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر محمد علی رباط جزی حضور داشته و به تمامی سوالات دانشجویان پاسخ دادند. همچنین ریاست محترم دانشکده علوم انسانی جناب آقای دکتر محمد ریحانی از اجرای آزمون بازدید به عمل آوردند.