انتصاب دکتر عباس نسائیان در سمت مدیر گروه آموزشی روانشناسی

انتصاب دکتر عباس نسائیان در سمت مدیر گروه آموزشی روانشناسی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر عباس نسائیان را در سمت «مدیر گروه آموزشی روانشناسی» منصوب کرد.

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/134223 مورخ 1400/08/09 رئیس محترم دانشکده علوم انسانی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 1400/09/01با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان " مدیر گروه آموزشی روان‌شناسی" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی، با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.