انتصاب دکتر روح الله بابکی در سمت مدیر گروه آموزشی اقتصاد

انتصاب دکتر روح الله بابکی در سمت مدیر گروه آموزشی اقتصاد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر روح الله بابکی را در سمت «مدیر گروه آموزشی اقتصاد» منصوب کرد.

نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/134225 مورخ 1400/08/09 رئیس محترم دانشکده علوم انسانی، به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1400/08/15 برای مدت دو سال به‌عنوان "مدیر گروه آموزشی اقتصاد" منصوب می‌شوید. امید است در پناه ایزد‌منان در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام وظایف محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.