ارتقا مرتبه آقای دکتر علی محمد زاده ابراهیمی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری

ارتقا مرتبه آقای دکتر علی محمد زاده ابراهیمی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری


ارتقا مرتبه آقای دکتر علی محمدزاده ابراهیمی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری، به اطلاع می رساند با عنایت به دستور العمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع در جلسه مورخ 1400/04/14 هیات ممیزه محترم این دانشگاه( دانشگاه فردوسی مشهد) مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به نظرات اعلام شده، صلاحیت علمی ایشان جهت ارتقا از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری مورد تایید قرار گرفت. 

 

با عرض تبریک ویژه به همکار گرامی ارتقا یافته در جلسه تیر ماه هیئت ممیزه

        نام و نام خانوادگی

ارتقا به مرتبه علمی

رشته / محل خدمت

 

     دکتر علی محمد زاده ابراهیمی

دانشیاری

روانشناسی/

دانشکده علوم انسانی