ابقای سرکار خانم مرضیه سادات الوند در سمت مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی

ابقای سرکار خانم مرضیه سادات الوند در سمت مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی سرکار خانم مرضیه سادات الوند را در سمت «مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی» ابقاء کرد.

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/134758 مورخ 1400/08/18 رئیس محترم دانشکده علوم انسانی، ابلاغ شماره 98/10234 مورخ 1398/08/29 به‌عنوان "سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم سیاسی" برای مدت دو سال تمدید می‌گردد. امید است با اتکال به پروردگار متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.