ابقای دکتر احمد حیدرنیا در سمت مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی

ابقای دکتر احمد حیدرنیا در سمت مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر احمد حیدرنیا را در سمت «مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی» ابقاء کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر حیدرنیا آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره ۰۰/‌۱۳۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴رئیس محترم دانشکده علوم انسانی، ابلاغ شماره ۷۵۱۸ / ۳۶۳ / ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ به‌عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی" برای مدت دو سال تمدید می‌گردد. امید است با اتکال به پروردگار متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.