گروه آموزشی روانشناسی

 

معرفی گروه :

  گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد، فعّالیّت آموزشی خود را از مهرماه 1393 با پذیرش 30 دانشجو در مقطع «کارشناسی» رشتۀ «روانشناسی» آغاز کرد. این گروه هم اکنون حدود 160 دانشجو در مقطع کارشناسی دارد.

 

اهداف گروه:

اهداف گروه شامل آموزش مهارت های بالینی و پژوهشی در حوزه روانشناسی به دانشجویان است. تربیت دانشجویان با تاکید بر حوزه های دانش در روانشناسی مانند ابعاد رفتاری، شناختی، هیجانی،  زیستی، رشدی،  بالینی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد.

 

اعضای گروه:

گروه آموزشی روانشناسی در حال حاضر دارای 5 عضو استادیار و 3 عضو دانشیار می باشد.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبۀ علمی

رایانامه (پست الکترونیک)

مدیران گروه

1

سرکار خانم رقیه اسدی گندمانی

استادیار

 r.asadi@ub.ac.ir 97 - 99

2

سرکار خانم ملاحت امانی

دانشیار

m.amani@ub.ac.ir

95 - 97

99 - 1400

3

سرکار خانم طیبه رحیمی پردنجانی

دانشیار

t.rahimi@ub.ac.ir -------

4

علی محمدزاده ابراهیمی

دانشیار

a.mohammadzadeh@ub.ac.ir

93 - 95

1401 _ ادامه دارد

5

عباس نسائیان

استادیار

anesayan@ub.ac.ir

1400_ 1401

6

مرتضی نظیفی

استادیار nazifi@ub.ac.ir --------

7

معصومه اسلامی استادیار eslami@ub.ac.ir --------
8

سرکار خانم خدیجه علوی

استادیار kh.alavi@ub.ac.ir --------
 

آمار گروه طی سال های 93 تا 99:

 

 

سال

تحصیلی

تعداد اعضاء هیئت علمی

تعداد دانشجویان پذیرفته شده

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1393-1394

---

7

----

----

35

----

----

1394-1395

----

6

----

----

50

----

----

1395-1396

----

6

----

----

77

----

----

1396-1397

----

6

----

----

49

----

----

1397-1398

----

8

----

----

43

----

----

1398-1399

----

8

----

----

39

----

----