دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 176 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 1317070 2 کارشناسی مدیریت بازرگانی 96 زهرا نیکخواه فرخانی 1396/10/27 (10:30 - 12:30)
ادبیات کودک و نوجوان 1320077 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مجتبی مجرد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (16:30 - 18:30)
آشنایی مقدماتی بادستور زبان روسی 1321001 4 کارشناسی زبان روسی 01 حسن ایزانلو هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30)
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 1316051 2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 02 الیاس برآبادی فرمان آبادی 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
اصول و مبانی مدیریت 1315156 2 کارشناسی گروه تربیت بدنی 01 میثاق حسینی کشتان 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
اقتصاد توسعه 1313109 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 روح ا... بابکی | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30)
اقتصاد سنجی کاربردی 1313034 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 عبدالله خوشنودی هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
آموزش مهارتهای حرفه ای 1317068 2 کارشناسی مدیریت بازرگانی 96 زهرا نیکخواه فرخانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 1318072 2 کارشناسی روانشناسی 01 مرتضی نظیفی 1396/10/28 (16:30 - 18:30)
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی 1315046 2 کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی 01 نصرت الله هدایت پور هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (14:00 - 16:00)
آوا شناسی 1316050 2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 01 سید احسان گل پرور هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30)
آواشناسی مقدماتی زبان روسی 1321003 2 کارشناسی زبان روسی 01 حسن ایزانلو هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:30 - 12:30)
بازاریابی بین المللی 1317077 3 کارشناسی مدیریت بازرگانی 96 حسن جعفریانی هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 1320042 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مجتبی مجرد 1396/10/24 (14:00 - 16:00)
تجارت الکترونیک 1317071 3 کارشناسی مدیریت بازرگانی 96 محمد شیخ زاده | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00)
تجزیه و تحلیل کلام 1316061 2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 08 محمد علی رباط جزی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (10:30 - 12:30)
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 08 محمد ریحانی نامشخص
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 03 علیرضا قنبری فیروزآبادی نامشخص
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 28 زهرا ایزانلو هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 15 محمد ریحانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 176 نتیجه
از 9